HuaHin Media Meetup

ร้านอ่าวตะเกียบซีฟู้ด หัวหินขอขอบพระคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้การต้อนรับและบริการอาหารกลางวันในเมนูแนะนำของร้านให้กับสื่อมวลชนของหัวหินในงาน HuaHin Media Meetup